Przewiń do góry Przewiń do dołu

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka Głębicki, Kołodko, Parzych & Śliwiński Sp.J. reprezentuje klientów w szeroko rozumianych postępowaniach cywilnych, świadcząc usługi w zakresie:
 • ochrony dóbr osobistych,
 • stosunków prawnorzeczowych (prawo własności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka), wieczystoksięgowych,
 • stosunków zobowiązaniowych,
 • spadkowych,
 • rodzinnych i opiekuńczych (rozwód, separacja, władza rodzicielska),
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Głębicki, Kołodko, Parzych & Śliwiński Sp.J. reprezentuje klientów w postępowaniach karnych, świadcząc usługi w zakresie:
 • postępowania przed organami ścigania, jak i zastępstwo procesowe (obrona) w sądach wszystkich instancji,
 • występowanie w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego.

Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka Głębicki, Kołodko, Parzych & Śliwiński Sp.J. prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Usługi świadczone są w oparciu o zawarte z Klientami umowy o stałej współpracy, jak i na podstawie zleceń, w szczególności w następujących dziedzinach:
 • rejestracja podmiotów gospodarczych (spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo- akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne),
 • obsługi podmiotów gospodarczych (obsługa bieżąca, obsługa projektów inwestycyjnych oraz transakcji),
 • ochrony własności przemysłowej,
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka Głębicki, Kołodko Parzych & Śliwiński Sp.J. reprezentuje Klientów w szeroko pojętych sprawach administracyjnych, tj.:
 • postępowania administracyjne,
 • postępowania sądowoadministracyjne.
oferta
 
Kancelaria adwokacka wszelkie prawa zastrzeżone
Solution-4u