KANCELARIA ADWOKACKA

M. Głębicki, J. Kołodko, T. Śliwiński i Partnerzy sp. j.

Oferta

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka Głębicki, Kołodko, Śliwiński i Partnerzy Sp.J. reprezentuje klientów w szeroko rozumianych postępowaniach cywilnych, świadcząc usługi w zakresie:

 • ochrony dóbr osobistych,
 • stosunków prawnorzeczowych (prawo własności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka), wieczystoksięgowych,
 • stosunków zobowiązaniowych,
 • spadkowych,
 • rodzinnych i opiekuńczych (rozwód, separacja, władza rodzicielska),
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Głębicki, Kołodko, Śliwiński i Partnerzy Sp.J. reprezentuje klientów w postępowaniach karnych, świadcząc usługi w zakresie:

 • postępowania przed organami ścigania, jak i zastępstwo procesowe (obrona) w sądach wszystkich instancji,
 • występowanie w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego.

Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka Głębicki, Kołodko, Śliwiński i Partnerzy Sp.J. prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Usługi świadczone są w oparciu o zawarte z Klientami umowy o stałej współpracy, jak i na podstawie zleceń, w szczególności w następujących dziedzinach:

 • rejestracja podmiotów gospodarczych (spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo- akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne),
 • obsługi podmiotów gospodarczych (obsługa bieżąca, obsługa projektów inwestycyjnych oraz transakcji),
 • ochrony własności przemysłowej,
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka Głębicki, Kołodko, Śliwiński i Partnerzy Sp.J. reprezentuje Klientów w szeroko pojętych sprawach administracyjnych, tj.

 • postępowania administracyjne,
 • postępowania sądowoadministracyjne.Sądy

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
www.bialystok.sr.gov.pl
[pokaż na mapie]


Sąd Okręgowy w Białymstoku

ul. M. C. Skłodowskiej 1
15-950 Białystok
www.bialystok.so.gov.pl
[pokaż na mapie]


Sąd Apelacyjny w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
www.bialystok.sa.gov.pl
[pokaż na mapie]


Pełnomocnictwa

Upoważnienia do obrony

Kontakt

Dane adresowe


KANCELARIA ADWOKACKA
M.Głębicki, J.Kołodko, T.Śliwiński i Partnerzy Sp.J.


ul. Młynowa 46 lok. U13
15-404 Białystok

KRS: 0000380363
NIP: 5423197403
REGON: 200426023

Dane kontaktowe


tel: +48 85 732 40 49
tel/fax: +48 85 746 08 08

e-mail: sekretariat@adwokaci.bialystok.pl

mBank
13 1140 2017 0000 4702 1250 7739

Adw. Maciej Głębicki


Adw. Juliusz Kołodko


Adw. Tomasz Śliwiński


Adw. Małgorzata Sosnowska


Adw. Dajana Kmieć


Adw. Ewa Śliwińska-Doroszko


Adw. Katarzyna Gregorczuk


Adw. Paulina Gołębiewska


Adw. Emilia Siergiejuk


Adw. Emilia Dzierzgowska


Adw. Martyna Snarska


Adw. Agnieszka Perkowska